T90


NAPOVEDAN TRENING

T90 je kombiniran trening, ki traja 90min. Združili smo vse naše treninge v
enega samega. Velik poudarek je na funkcionalnosti, prednost treninga pa je v
tem, da lahko vsak vadeči sam prilagaja izvedbo vaj glede na svojo trenutno
formo.
Treningi so visoko motivirani s strani trenerja in glasbe, ki je posebej
izbrana za posamezni trening. Izvajajo se v manjši ali večji skupini, pri čemer
se uporabljajo vsi rekviziti, s katerimi razpolagamo v Spin centru.
Treningi se izvajajo na čas, ponovitve, krožno ali po serijah.